Ha volna két életem – feltételes mód

Ismét egy nagyon ismert és szép magyar dalt mutatok be neked 🙂 Töltsd ki az alábbi dalszöveget a feltételes módú igealakokkal! Alatta egy kis nyelvtant is találsz 🙂

Again I have brought to you a well known and beautiful Hungarian song. Fill in the lyrics below with the conditional forms of the verbs. You can find some grammar below 🙂

 

Piramis: Ha volna két életem

 

 

Melletted minden reggel
Vidáman ébredek fel,
S könnyűnek érzem mindenem.
De néha egy hang a szívemben
Új útra szólít engem,
Talán nem érted meg sohasem, hogy

 

Nem tudom, mit tegyek, nem tudom, hogy legyen.
Miért is nem lehetek egyszerre két helyen,
Óóó Istenem, miért nincs két életem?

 

Mennyivel könnyebb ______,
Hogyha két életem ______.
Egyet örökre _________ (odaad) neked,
A másik szabad ______,
Minden nap szárnyra ______ (kel),
S mindenkit ________ (szeret), akit lehet.

 

Ha ______ két életem, ________ (tud), amit ma nem.
Bár ______ két életem, ________ (hisz /hinni/) mindenkiben!
Óóó Istenem, miért nincs két életem?

 

Hogyha két életem ______ ,
Az egyik gyengéd _____,
Magadhoz _________ (láncolhat).
De a másik örök ______ ,
S ha a világ ________ (elpusztul),
Akkor is tovább _________ (lobog).

 

Ha _____ két életem, nem _____ (fáj) semmi sem.
Bár _____ két életem, ________ (nevet) mindenen!
Óóó Istenem, miért nincs két életem?

 

Úgy fáj, hogy nincs két életem.

 

 

Feltételes mód

The conditional

 

Csak azokról írok, ami a dalszövegben is van, vagyis egyes szám 1. (én) és 3. (ő) személyről.

I write only about those forms that are used in the song too, therefore, about 1st (I) and 3rd (he/Feltételes mód magyar nyelv conditional Hungarian languageshe/it) person singular.

 

A feltételes mód alapja mindig a főnévi igenév -ni nélküli alakja.

The base of the confitional is always the infinitive form of the verb without -ni.

 

Én I

I.

Alanyi ragozás – indefinite conjugation: -nék

sétál|ni – sétálnék (I would walk)

ír|ni – írnék (I would write)

en|ni – ennék (I would eat)

feküd|ni – feküdnék (I would lay)

 

Nincs -nák alak az irodalmi magyar nyelvben. Tehát az *innák, *írnák, *kirándulnák stigmatizált alakok. Ne használd őket! Az irodalmi nyelvben elfogadott alakok: innék, írnék, lovekirándulnék.

There is no -nák form in the literary dialect. So forms like *innák, *írnák, *kirándulnák are stigmatized forms. Don’t use them! The forms that are accepted in the literary dialect are: innék, írnék, kirándulnék.

 

 

II.

Tárgyas ragozás – definite conjugation: -nám/-ném

Use -nám after back vowels when there is a definite object in the sentence:

olvas|ni – olvasnám (I would read it)

hoz|ni – hoznám

ír|ni – írnám (this verb takes back vowel ending, on the following link read more about verbs that break vowel harmony)

 

Use -ném after from vowels when there is a definite object in the sentence

en|ni – enném

keres|ni – keresném

szeret|ni – szeretném

 

 

feltételes mód magyar nyelv conditional hungarian language

 

 

Ő – he/she/it

I.

Alanyi ragozás indefinite conjugation: -na/-ne

Use -na after front vowels and use -ne after back vowels

sétál|ni – sétálna (he would walk)

ír|ni – írna (he would write)

en|ni – enne (he would eat)

feküd|ni – feküdne (he would lay)

 

II.

Tárgyas ragozás  definite conjugation: -ná/-né

Use -ná after back vowels when there is a definite object in the sentence:

olvas|ni – olvas (he would read it)

hoz|ni – hoz

ír|ni – ír

 

Use -né after from vowels when there is a definite object in the sentence

en|ni – en

keres|ni – keres

szeret|ni – szeret

 

III.If

A lenni létige 2 lehetséges feltételes módú alakja: volna/lenne

(és én volnék/lennék).

The 2 possible conditional forms from the verb to be are: volna/lenne

(and I would be: volnék/lennék)

 

Tagged: , , , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: